Normes de convivència

Recepció

Estem a la vostra disposició per atendre-us i informar-vos tant dels serveis que us oferim al càmping com de la zona on som: informació turística, llocs d’interès, activitats i esdeveniments culturals, telèfons d’urgències, atenció mèdica propera, i queixes i suggerències entre altres.

Accés i horaris

L’hora d’entrada als allotjaments és a partir de les 16h i l’hora de sortida a les 12h. Per les parcel·les l’hora d’entrada és a partir de la 13h i l’hora de sortida és a les 12h.

Els cotxes s’han d’aparcar l’aparcament de l’entrada. Poden apropar-se a l’allotjament corresponent per carregar i descarregar, fora d’aquests moments, els vehicles han de romandre a l’aparcament de l’entrada. La velocitat permesa a l’interior del càmping és de 10 km/h. No es pot circular entre les 23:00 h. i les 8.00 h. L’accés al recinte es tanca a les 23.00 h.

Hores de silenci

Entre les 24.00 h. i les 8.00 h. s’ha de respectar el silenci per la bona convivència de tots. Durant aquest horari, no es podrà fer ús d’aparells sorollosos, parc infantil, rentadora, piques o altres serveis. Les ràdios i els televisors hauran d’utilitzar-se a un volum baix.

Piscina

Els nens fins a 10 anys hauran d’estar acompanyats i vigilats pels pares en tot moment als voltants i dins de la piscina. En cas d’accident el càmping declina la seva responsabilitat als pares. No es permet l’ús de pilotes, matalassos inflables i objectes flotants a part dels salvavides. És obligatori dutxar-se abans del bany.

Bassa

A la part alta de la finca hi ha l’antiga bassa d’ús agrícola. Actualment està habitada per peixos. No té tanca ja que compleix les normes d’alçada reglamentàries. Aconsellem no obstant, que els nens petits que vulguin apropar-s’hi, vagin acompanyats pels pares.

Hort, arbres fruiters i granja

No està permès collir cap tipus de verdura o fruita sense el permís explícit del personal del càmping, consulteu-nos a recepció.

Respecteu als animals, recordeu que ells son a casa seva i vosaltres sou els convidats. No es permet la caça ni persecució de cap animal, així com qualsevol acte o comportament que pugui alterar el seu benestar.

No es permet donar de menjar als animals, fora de les activitats marcades pel personal del càmping, sota risc de malaltia greu o mort dels animals.

Estany

El petit estany té una funció biològica. Els ocells que hi vénen, així com les granotes que s’hi crien, ens protegeixen de plagues a l’hort i també dels mosquits. Per aquest motiu és important no malmetre la fauna, per la qual cosa, es prohibeix la caça de granotes i el llançament d’objectes com també remoure les pedres grans del voltant que li donen suport.

Tampoc es permet  tirar pedres  ni cap tipus d’objecte que pugui malmetre l’estany o la bassa.

Ponis i cavalls

No es pot donar cap tipus de menjar casolà a aquests animals. Els nens, en el cas que vulguin atansar-s’hi, han d’anar acompanyats d’adults, doncs algun pot donar coces. Mai us acosteu als cavalls i ponis per darrere.

Parc infantil

És d’ús exclusiu per nens entre 2 i 10 anys, els quals hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Al càmping hi ha varies zones on els petits passen l’estona jugant o explorant: el parc infantil (davant recepció) i la pista de futbol; les hamaques i aeris de circ; la caseta de l’arbre i la bassa dels peixos; l’estany de les granotes; la zona de fruiters; o els cavalls i la granja. Acompanyeu-los i tingueu-los controlats en tot moment.Us demanem que expliqueu als infants les normes del càmping per tal que en prenguin consciència.

Gossos

Estan permesos sempre i quan tinguin documentació, vacunes i xip en ordre. A l’interior del càmping han d’anar degudament lligats. Cal recollir els excrements i dipositar-los al cubell que hi ha al costat de la zona del compost. No els deixeu sols a l’allotjament o parcel·la. La direcció es reserva el dret d’exigir el morrió.

Barbacoes

No està permès fer foc ni utilitzar barbacoes sense autorització prèvia. No està permès fer foc a terra. Podeu fer barbacoes exclusivament amb carbó, quedant prohibides les barbacoes amb llenya. El càmping té barbacoes a disposició; pregunteu a recepció.

Rentadora

Disposem de servei de rentadora, situada a l’edifici dels sanitaris. El preu d’una rentada és de 3,50€ i ja inclou sabó.

WC Químic

Disposem d’un dipòsit per buidar els wc químics de les caravanes i autocaravanes. A recepció us informarem l’indret on es troba el dipòsit.

Neteja i normes ecològiques

Per tal de mantenir el càmping en condicions habitables i de respecte al medi ambient, demanem:

  1. No malversar l’aigua, i apagar totes les llums a la sortida del bungalou o allotjament.
  2. Separar les escombraries en: restes orgàniques, vidre, envasos, paper i rebuig. Les altres deixalles degudament classificades, es dipositaran als contenidors de l’entrada. Al càmping hi ha papereres, feu-les servir.
  3. Acampada: Cada client ha de responsabilitzar-se de la neteja de la seva parcel·la. Les parcel·les han d’estar en tot moment netes i sense escombraries. Tampoc està permès penjar fils ni altres objectes dels arbres, com tampoc clavar-hi.
  4. Bungalous: La neteja dels bungalous durant l’estada i a la sortida és responsabilitat del client, deixant-los en les degudes condicions abans de la sortida. Podeu optar per pagar el suplement de neteja de bungalou a la sortida. La tarifa vigent és de 25€. En el cas de pèrdua o trencadissa d’algun estri, cal avisar a la recepció.

Seguretat

El càmping no es fa responsable de robatoris o pèrdues, ni d’incendis o danys causats per terceres persones alienes al personal del càmping. Preneu les mateixes mesures que a casa vostra per evitar robatoris. Preguem als pares o tutors que no es desentenguin de la constant vigilància dels seus fills, amb la finalitat d’evitar danys propis i a l’entorn.

Queixes i suggeriments

Amb l’objectiu de millorar les instal·lacions, serveis i l’atenció personal, els demanem que ens comuniquin totes aquelles anomalies que observin o els puguin afectar durant l’estada, així com qualsevol tipus de queixa o suggeriment. Per aquest motiu els agrairem la seva col·laboració completant l’enquesta que posem a la vostra disposició.

Visites

  1. L’ecoCamp és un espai privat i exclusiu per a les persones allotjades. Es permeten les visites en temporada baixa i mitja, prèvia comunicació i sempre passant per recepció per al registre. 

El preu de la visita és el que paga la persona en parcel·la durant la temporada corresponent i el preu de l’aparcament per vehicle és de 5€.

No es permet pernoctar. 

<!– 

Política de privacitat

Dret d’informació

En conformitat amb el que estableix la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal” (en endavant, LOPD), Vinyols Camp Eco-Agricultura i Turisme, S.L. (en endavant, ecocamp vinyols), titular del lloc web ecocampvinyols.cat (en endavant, el lloc web), informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per ecocamp vinyols i sota la seva responsabilitat.

Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a l’efecte en el lloc web són recaptats per ecocamp vinyols amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que ecocamp vinyols proporciona a través de l’anomenat lloc web, que no és altre que el de la gestió de reserves i informació de novetats que puguin ser de l’interès de l’usuari i subscriptor.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats amb la nota ‘obligatori’ en els formularis a reomplir per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades dels camps restants. L’usuari garanteix que les dades personal facilitades a ecocamp vinyols són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació dels mateixos.

Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús de formularis electrònics de Vinyols Camp o, en el seu cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, per les finalitats abans descrites així com a l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre els nostres serveis.

Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists a la LOPD. Podrà exercir aquests drets dirigint-se a ecocamp vinyols, C/ Camí de Barenys 13, 43391 – Vinyols i els Arcs o bé a la següent adreça de correu electrònic “hola@ecocampvinyols.cat”.

Seguretat

ecocamp vinyols manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al “Real Decreto 994/1999, de 11 de junio”, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els medis tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense prejudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. ecocamp vinyols es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals contingudes en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com conferir-los un tractament segur en les cessions, que en el seu cas, es puguin produir.

Publicacions

ecocamp vinyols posarà a disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través d’un formulari de subscripció habilitat a tal efecte, el servei de publicacions en el que incloem notícies, novetats i informació rellevant de ecocamp vinyols. Així mateix, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció al butlletí mencionat a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web. Així mateix, ecocamp vinyols informa que remetrà comunicacions comercials per medis electrònics amb informació sobre ofertes, paquets i esdeveniments relatius exclusivament a ecocamp vinyols i que puguin ser d’interès dels usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament mitjançant alta en el formulari d’inscripció al butlletí. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’usuari, amb la simple notificació de la seva voluntat a ecocamp vinyols o a través del mateix butlletí, i no tindrà caràcter retroactiu.

Informació sobre galetes i tècniques de correu brossa

L’usuari consent l’ús de galetes, que en cap cas permetran la seva identificació, amb la finalitat exclusiva de facilitar la navegació per les diferents pàgines d’aquest lloc web i que en cap cas permetran la identificació de l’usuari. En qualsevol cas, l’usuari podrà denegar o impedir la instal·lació d’aquestes galetes modificant la configuració del seu navegador. ecocamp vinyols tampoc utilitza tècniques de correu brossa i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant medis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i protecció de dades personals l’usuari es pot posar en contacte amb nosaltres dirigint-se a ecocamp vinyols, C/ Camí de Barenys 13, 43391 – Vinyols i els Arcs, o bé a la següent adreça de correu electrònic hola@ecocampvinyols.cat. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dicembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999)” i a la “Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 de julio de 2002)”.

Modificació de la present política de privacitat

ecocamp vinyols es reserva el dret de modificar la present política de privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la industria, informant prèviament als usuaris dels canvis que s’hi produeixin.

 

–>

 

–>